Toiminta

Nummen Samoojien toiminta koostuu ryhmien kokouksista, joita on viikoittain tai harvemmin. Sudenpentujen laumailloissa tutustutaan partioon ja harjoitellaan partiotaitoja. Muiden ikäkausien kokousten ohjelma on suunniteltu partiolaisten ikäkausille sopivaksi. Lisätietoja yllä olevista ikäkausien mukaisista linkeistä.

Laumailtojen ja vartioiden kokousten lisäksi teemme päiväretkiä ja viikonloppuretkiä. Retkien määrä vaihtelee kahdesta kuuteen retkeen vuodessa. Lisäksi osallistumme leireille, koulutukseen, varainhankintaan sekä moneen muuhun. Talven yhteinen päätapahtuma on yleensä talvileiri ja kesällä kesäleiri tai vaellus.

Nummen Samoojien toiminta rahoitetaan talkootöillä (paperinkeräys, myyjäiset, aurauskeppien tekeminen yms.)

Kunta ja seurakunta ovat toimineet toimintamme tukijoina. Kunta on tukenut toimintamme taloudellisesti ja seurakunta antamalla tiloja käyttöömme.

Toimintaa meillä on seuraavissa ryhmissä:

  • Sudenpentulaumat 7-10v
  • Seikkailijajoukkueet 10-12v
  • Tarpojaryhmät 12-15v
  • Samoajaryhmät 15-18v
  • Vaeltajaryhmä 18-22v
  • Luotsit

Luotsit toimivat tarpojaikäisten, samoajaikäisten ja vaeltajaikäisten ryhmänjohtajien tukihenkilöinä. Luotsin tehtävänä on auttaa ryhmän toiminnan suunnittelussa sekä myös käytännön järjestelyissä, mikäli luotsattava niin haluaa. Luotsi voi tulla mukaan ryhmän kokouksiin, mikäli asiasta on sovittu luotsattavan kanssa. Luotsi siis toimii aikuisena tukena.

Muut aikuiset

Partio ei ole pelkästään lasten tai nuorten harrastus, myös aikuisia tarvitaan. Yli 17-vuotiaat toimivat partiossa yleensä vaeltajina tai johtajina. Yli 22 vuotiaat toimivat partiossa johtajatehtävissä, luotsina tai ”keikkatehtävissä”

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa partioharrastusta tai jatkaa sitä. Moni lopettaa partion aikuisiän kynnyksellä opintojen, muuton, perheen tai muiden syiden vuoksi. Nummen Samoojissa toimii useita aikuisikäisiä johtajia, esimerkiksi kaikki sudenpentujen laumanjohtajat ovat aikuisia. Partio tarvitsee monipuolista osaamista ja erilaisista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Voit tulla partioon myös keikkaluonteisesti auttamaan retkille tai leireille tai vaikkapa vetämään laumaillan. Jokainen osaa jotain, jota voi opettaa muille. Partiotoiminta on luontevaa kanssakäymistä lasten ja nuorten kanssa. Ryhmän, kavereiden ja vertaisjohtajien lisäksi aikuisilla on tärkeä tehtävä partiokasvatuksessa; tekemällä oppimisessa. Nuori tarvitsee kasvamisessa aikuisten tukea. Partioon voit tulla sellaisena kuin olet, mutta partiossa voit kehittyä sellaiseksi kuin haluat! Partio tarjoaa paljon erilaista koulutusta ja mahdollisuuksia kehittää itseään. Partiossa saamasi koulutus on myös hieno lisä ansioluettelossasi. Partio on hauska seikkailu, joka tempaa mukaansa. Partiosta saat hyviä ystäviä ja laajan sosiaalisen verkoston. Tule mukaan, johtajat sivulta löydät yhteystietoja.

Mitä aikuinen voi tehdä partiossa

Kommentointi on suljettu.